top of page
recycling-reuse-crushed-concrete-rubble-.jpg

Aktivované Betonové Odprašky

Cenná druhotná surovina ve formě betonového prachu je výsledkem zpracování jemných složek v regenerovaném betonu. Betonový prach vzniká při drcení a recyklaci betonu především v recyklačních centrech a na stavbách, kde se následně hromadí jako odpad. Jedná se o velmi jemné částice shromážděné ve filtrech pro prevenci prachu recyklačních linek při drcení regenerovaného betonu. V zásadě se jedná o cement a kamenivo s povlakem ve velikostech pohybující se od 0,0005 - 0,1 mm. Úhlovost, proměnlivé velikosti částic a značná specifická oblast prachu však představují komplikace pro další zpracování regenerovaného materiálu. Mezi problémy patří zejména stanovení množství směsi vody tak, aby odpovídalo požadované konzistenci připravené směsi.

 

Unikátní způsob zpracování betonového prachu aktivací propůjčuje materiálu vynikající mechanické a chemické vlastnosti, které se projevují jednotnou jemností, zvýšenou specifickou plochou a dokonalou homogenitou směsi.

 

Standardní technologické metody tento druh zpracování neumožňují. Správné množství směsi vody lze pro takové nové směsi betonového prachu snadno určit.

Vlastnosti betonových odprašků

Použití aktivního betonového prachu v cementové směsi a výrobě stavebních bloků pomáhá snižovat výrobní náklady při zachování vysoké kvality a ochrany životního prostředí.

 

Použití:

  • Pojivo v cementových pojivových směsích

  • Pojivo a plnivo ve stěnových systémech

 

Výrobky:

  • Stavebně-průmyslové aplikace

  • Směsi na bázi cementu (lepidla, malty, omítky)

  • Breeze bloky a zdicí bloky

bottom of page