top of page

Aktivovaný recyklovaný materiál

Nedostatek materiálu nebo hledáte nová plniva?

Aktivace propůjčuje druhotnému materiálu vynikající mechanické a chemické vlastnosti, které se projevují rovnoměrnou jemností a zvýšenou specifickou plochou. To vám pomůže dosáhnout lepší homogenity vašich směsí

big-bags-01.jpg
bigbag1.jpg

Aktivovaný Gumový Prach (AGP)

Aktivovaný Betonový Prach (ABP)

Plasty a jiné materiály

bottom of page